Kennis overdracht

Uw nieuwe medewerker sneller inzetbaar

Verminderen productiviteitsverlies

In onze dynamische en complexe maatschappij is de luxe verdwenen om een nieuwe medewerker eindeloos in te werken: hij of zij moet zo snel mogelijk toegevoegde waarde leveren en het productiviteitsverlies moet tot een minimum beperkt blijven.

Door onze uitgebreide ervaring helpen we u om een zorgvuldig geplande, strategische introductie en relevante, gestructureerde kennis overdracht te realiseren om die nieuwe medewerker snel productief te maken.

Kennisoverdracht van persoon tot persoon en via een interactieve kennisbank

Vanuit wetenschappelijk kennismanagement onderzoek en gecombineerd met onze uitgebreide praktijkervaring hebben we een pragmatische methodiek voor kennis overdracht ontwikkeld. Op een bewezen, gestructureerde manier worden relevante experts, documenten, contactpersonen, communities, werkwijze en vakkennis, instrumenten, kennis en ervaring aan de nieuwe medewerker overgedragen en in de praktijksituatie toegepast.