Kennisagenda

Identificeren en ontwikkelen voor de toekomst benodigde kennis

Richting geven aan essentiële kennisontwikkeling

Het doel van een kennisagenda is het identificeren en daarna invullen van belangrijke lacunes in de aanwezige en/of voor de toekomst benodigde kennis. De kennisagenda geeft richting aan de kennisontwikkeling in uw organisatie.

Pragmatische, in de praktijk bewezen methodiek

Analyse van de historie, huidige situatie en voor uw organisatie relevante trends geeft een overzicht van mogelijk interessante kennisvragen. Door dit te prioriteren focusen we ons op de voor uw organisatie meest belangrijke kennisvragen.

Ontwikkelingspaden worden gerealiseerd zodat medewerkers die kennis, competenties en vaardigheden bezitten waarmee uw organisatie haar strategische intenties waar kan maken.