Kennisbehoud

Kennis borgen van vertrekkende medewerkers

Vergrijzing: waardevolle kennis gaat met pensioen

De vergrijzing gaat nu pas echt toeslaan. Het aantal medewerkers van 60 jaar en ouder neemt de aankomende periode schrikbarend toe. Best wel iets om je zorgen over te maken. Als een medewerker een organisatie verlaat, dan raakt die organisatie tot 80% van die persoon zijn of haar professionele kennis kwijt — waardevolle kennis die opgebouwd is door de jaren heen, van dag tot dag, van project tot project en van interactie tot interactie.

Afvloeien en ontslagrondes

Ook gedwongen afscheid nemen van collega’s eist maatregelen om hun waardevolle kennis voor uw organisatie te behouden. We ondernemen daarbij veel activiteiten om hen te laten ervaren dat hun kennis op waarde geschat wordt. Die erkenning maakt het afscheid een stuk draaglijker.

Effectief door onze uitgebreide praktijkervaring

On The Brink Kennismanagement helpt u om een effectief programma voor kennisbehoud en kennis overdracht in te richten en te realiseren.

Op basis van de door ons bij Philips, Rijkswaterstaat, Ministerie van Defensie en Fokker Elmo uitgevoerde kennisbehoud programma’s hebben wij een model voor kennisbehoud en kennis overdracht ontwikkeld. Dit model bestaat uit 7 stappen die we op elke situatie c.q. organisatie toesnijden. Daarbij gebruiken we in de praktijk beproefde vragenlijsten en op het doel gerichte documentatievormen. We bepalen hoe en via welke instrumenten – zoals mondelinge kennisoverdracht en een interactieve kennisbank – de kennis het beste overgedragen kan worden aan collega’s.