Coaching

Voor dat waardevolle steuntje in uw rug

Persoonlijke en online kennismanagement coaching

U bent kennismanager en u heeft er behoefte aan om te klankborden. Profiteer van de jarenlange ervaring van ons: wij weten wat wel en wat niet goed werkt in voorkomende situaties.

Wij kennen de kennismanagement oplossingen die andere organisaties met succes hebben toegepast. Uw leercurve wordt hierdoor aanzienlijk verkort.

Wij richten ons op het samen bereiken van pragmatische resultaten. Dit vergroot de zichtbaarheid van uw prestaties in uw werkomgeving en verhoogt de erkenning voor het door u geleverde werk. Uw vertrouwen is bij ons in goede handen: een groot aantal kennismanagers is — naar hun volle tevredenheid — u reeds voorgegaan.

Wilt u uw kennisorganisatie op een hoger niveau brengen?

Maar heeft u net dat duwtje in de rug nodig? Bent u op zoek naar een coach / adviseur waarmee u een aantal gesprekken kunt voeren om u bij dit proces te begeleiden? Dan zijn wij de juiste partner voor u.

Wij zien coachen als een be√Įnvloedingsproces waarin u zich bewust wordt van uw eigen handelen. Wij observeren, luisteren, vragen door, leggen verbanden, doen suggesties, geven feedback en reflecteren. Het denken, voelen en handelen van u wordt daarbij centraal gesteld. Tevens wordt de verantwoordelijkheid van u voor de eigen ontwikkeling gestimuleerd en geactiveerd door doelen helder te krijgen en voortgang te monitoren.

Wij combineren daarbij vakgerichte coaching met persoonsgerichte coaching.