Publicaties

Op het gebied van kennismanagement hebben wij het volgende gepubliceerd

Boeken en artikelen


De Kunst van Het Nieuwe Werken – ervaringen @dewerkpraktijk”, boek, Uitgeverij TIEM, mei 2011; ISBN: 978-90-79272-00-6..

 

 


Social, Organizational, and Technological Conditions that enable Knowledge Sharing” (pdf, 2.666 Kb, Engelstalig), Proefschrift Technische Universiteit Delft, 11 november 2003; ISBN: 90-9014-681-4..

 

 


“Kennisdelen: wat werkt?” (pdf, 2.984 Kb),
Audit Magazine, nummer 3, blz. 62 e.v., 2019.

 

 


“Help, de vraagbaak vertrekt. Wat nu?” (pdf, 281 Kb),
Auteur Liza Titawano, NRC economie, 8 februari 2016, NRC.next carrière, 3 februari 2016.

 

 


“Rigoreus anders denken over klantinput” (pdf, 1.312 Kb),
Customerfirst magazine, blz. 24 e.v., januari 2015.

 

 


“Klantservice verbeteren door kennismanagement” (pdf, 712 Kb), januari 2015.

 

 


“Kennisbehoud van vertrekkende experts” (pdf, 638 Kb), augustus 2014.

 

 


“Bepalen van kennisvragen die relevant zijn voor uw kennisagenda” (pdf, 1.074 Kb),
H2O — tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer, nummer 22, 9 november 2012.

 

 


“Succesfactoren van een kennisbehoud en kennisoverdracht programma bij vertrekkende medewerkers” (pdf, 930 Kb),
P&Oactueel, jaargang 10, april 2012, nr. 4, blz. 24 e.v.

 

 


“Interview over behouden van kennis van medewerkers die met pensioen gaan”.
In Het Financieele Dagblad van 30 augustus 2011 staat in de rubriek Expertpanel een interview met Dr. Paul van den Brink MBA over het verdwijnen van kennis als personeel met pensioen gaat: interview (287 Kb).

 

“Interview door Umberto Tan voor BNR radio over kennisbehoud”.
Umberto Tan heeft op 28 juni 2011 Dr. Paul van den Brink MBA geinterviewd over het behouden van kennis bij vertrekkende medewerkers. Luister naar het interview dat op BNR radio werd uitgezonden: radio interview (4 Mb, 4,5 minuut).


“Flexibel werken is helemaal van deze tijd” (pdf, 1.282 Kb),
Focus Haaglanden, www.focushaaglanden.nl, nummer 30, voorjaar 2011, bladzijde 27 e.v.

 

 


“Kennisdelen via de TAMTAM: SharePoint helpt kennismanagement” (pdf, 871 Kb),
Informatie Professional, www.informatieprofessional.nl, april 2010.

 

 


“Kennismanagement en IT: Niet het systeem is leidend, maar het gedrag van mensen” (pdf, 754 Kb),
SW-Journaal, jaargang 38, nr. 12, december 2009.

 

 


“Voor gemeenten werken grootschalige reorganisaties niet”,
in Beter Managen en Organiseren: Trends en Tips, Prof.Dr. W. Mastenbroek, november 2008 èn op Management Site (zie: www.managementsite.nl), december 2007.

 

 


“Een programma voor kennismanagement bij het Openbaar Ministerie” (pdf, 1797 Kb),
Informatie Professional, september 2006.

 

 


“Kennis van vertrekkende medewerkers vasthouden” (pdf, 125 Kb), juli 2006.

 

 


“10 Jaar kennismanagement; er is nog veel te winnen” (pdf, 105 Kb)
Management Site (zie: www.managementsite.nl), oktober 2005.

 

 


“Strategische differentiatie van kennismanagement: het stimuleren van kennismanagement via individuele prikkels van medewerkers” (pdf, 70 Kb)
Kenniseconomisch magazine Intellectueel Kapitaal, vierde jaargang, nummer 2 (maart/april 2005).

 

 


“Het mogelijk maken van kennismanagement: wat kan een organisatie doen om een omgeving een omgeving te creëren waarin kennismanagement ondersteund wordt?” (pdf, 397 Kb)
in Bedrijfskundige Kennis: een kleurrijk spectrum, Liber Amicorum Prof.Dr. S.K.Th. Boersma, november 2004.

 

 


“Medewerkers stimuleren om ideeën en ervaringen met elkaar te delen” (pdf, 446 Kb)
Management Executive, juli/augustus 2004.

 

 


“Het vaststellen van kennisdomeinen: een essentiële bijdrage aan kennisdelen” (pdf, 186 Kb)
Informatie Professional, mei 2004.

 

 


“Condities die kennisdelen faciliteren: het creëren van een omgeving waarin mensen van elkaar willen leren” (pdf, 711 Kb)
Opleiding & Ontwikkeling, mei 2004.

 

 


“Het rendement van kennismanagement: een praktische aanpak gebaseerd op bedrijfsmatige indicatoren” (pdf, 272 Kb)
Kenniseconomisch magazine Intellectueel Kapitaal, maart/april 2004.

 

 


“Van informatiespecialist naar kennis makelaar” (pdf, 194 Kb)
Maandblad Od van de Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie (SOD), maart 2003.

 

 


“Measurement of Conditions for Knowledge Sharing” (pdf, 438 Kb, Engelstalig)
Proceedings 2nd European Conference on Knowledge Management, Bled, november 2001.